Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege vakantie

30 oktober 2019

Een werknemer is sinds 2008 in dienst bij zijn werkgever en is sinds 2017 langdurig arbeidsongeschikt vanwege knieklachten. In juni 2018 vraagt de werknemer vakantieverlof aan voor de periode van 6 tot en met 30 augustus. De werkgever kent het vakantieverlof toe tot 19 augustus. Op 20 augustus bevond de werknemer zich echter nog steeds op zijn vakantieadres. De werkgever verzocht de werknemer zo snel mogelijk huiswaarts te keren.

Op dit verzoek van de werkgever reageerde de werknemer dat hij sinds 16 augustus door een voedselvergiftiging ziek is geworden en dat hij daardoor 20 dagen niet mag reizen. De werkgever verzocht de werknemer een doktersverklaring voor te leggen. Zowel de doktersverklaring als het ticket voor 18 augustus zijn aan de werkgever voorgelegd. De werkgever vertrouwde dit niet en legde de doktersverklaring voor aan de arboarts. Deze concludeerde dat de aard van de ziekte in geen enkele verhouding stond met de beperkingen. Tevens bleek dat het ticket nep was.

De werknemer werd vervolgens op 27 augustus per brief op staande voet ontslagen. De werknemer is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar. Uiteindelijk wordt de zaak aan het hof voorgelegd. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de kantonrechter dat het ontslag op staande voet terecht was.

Redenen die aangevoerd worden zijn:

  1. De werknemer is te laat van vakantie teruggekeerd.
  2. De werknemer heeft onjuiste informatie verstrekt, door een foto van een vliegticket te sturen waarmee geknoeid was. De werknemer reageerde niet op de melding van de werkgever dat de bedrijfsarts vond dat de duur van de klachten/beperkingen in geen enkele verhouding stonden tot de gestelde diagnose.
  3. Ook is het vreemd dat de werknemer pas aan de werkgever liet weten dat hij ziek was toen de werkgever hem vroeg waar hij was.
    Hierdoor vindt het hof het er sprake is van een dringende reden en het ontslag op staande voet dus gerechtvaardigd is. De werknemer ontvangt ook geen transitievergoeding.

Let wel: Als een werknemer niet op tijd terugkomt van vakantie kan dat reden zijn voor ontslag op staande voet, maar dat is niet altijd aan de orde. De aard van de omstandigheden zijn bepalend.

Meer nieuwsberichten

Belangrijk nieuws

Het Corona-virus

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd

Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan.

Wijzigingen Wet tegemoetkoming loondomein (en loonkostenvoordeel)

Het hoge LIV-tarief wordt per 2020 gehalveerd van 2.000 naar 1.000 euro. Ook het jeugd-LIV wordt per 2020 gehalveerd en per 2024 geheel afgeschaft. Lees hier meer over de veranderingen.

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Lees hier meer.

Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding

Vanaf 1 januari is er de mogelijkheid ingetreden om opleidingskosten van medewerkers af te trekken van de transitievergoeding. Wilt u meer weten hierover? Lees hier dan verder.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Lees hier meer over de nieuwe wet.

Rechtspositie personeel veiligheidsregio per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingetreden. U kunt hier meer lezen over deze wet.

Inwerkingtredingsbesluit Wnra

Er zijn nieuwe wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs opgenomen. U hier meer lezen erover.

Dicht de WAB de kloof tussen vast en flexibel?

Er zijn voor de ingang van de WAB al onenigheden. Bent u nieuwsgierig hoe dat zit? Lees hier meer erover.

Moet de werkgever meewerken aan ontslag zieke werknemer?

De Hoge Raad (HR) heeft deed een uitspraak over het zogenaamde slapende dienstverband. Wilt u weten hoe dit zit? Lees hier meer.